2004. VIII/3

  VIII/3
Раз. старешина: Драшко Јаснић, наставник физичке културе
р.б. Име и презиме
1 Авдо Милинковић
2 Аница Ђуровић
3 Бојан Марковић
4 Бојана Миланковић
5 Бојана Шишовић
6 Данијела Хаџић
7 Даница Манић
8 Дарко Тодовић
9 Емилија Тодоровић
10 Жарко Стековић
11 Жељко Манчић
12 Зорица Јовановић
13 Ивана Ковачевић
14 Ивана Пантелић
15 Јасмина Миковић
16 Јелена Добричић
17 Јелена Ђуровић
18 Маја Обрадовић
19 Милица Стефановић
20 Михаило Јовановић
21 Немања Благојевић
22 Немања Стојанић
23 Ненад Маркељић
24 Никола Стевановић
25 Оливера Јовановић
26 Павле Попов
27 Снежана Миљковић
28 Стефан Милисављевић