Радне суботе

Због извођења екскурзија, планирано је да радне суботе буду 15. (часови од петка) и 29. септембра 2018. године (часови од четвртка).