2019. VIII/1

1. Вукашин Вуковић
2. Душан Глигоријевић
3. Дариа Глишић
4. Василије Глишовић
5. Давид Зарић
6. Кумрија Зећировић
7. Дејан Илић
8. Исак Илић
9. Тијана Јанковић
10. Немања Јеремић
11. Николина Марјановић
12. Данило Милићевић
13. Милица Милићевић
14. Милица Нешковић
15. Петар Николић
16. Емилија Обрадовић
17. Филип Овчаревић
18. Лука Павловић
19. Никола Радовић
20. Анастасија Радоњић
21. Петар Раковић
22. Душан Ранисављевић
23. Александар Стефановић
24. Анастасија Филић