2019. VIII/3

1. Вељко Вујић
2. Марија Вујичић
3. Марија Глишовић
4. Теодора Дашић
5. Ивана Ђорђевић
6. Ерсан Зећировић
7. Владана Јаковљевић
8. Илија Ковачевић
9. Александар Конић
10. Лазар Марковић
11. Лука Марковић
12. Магдалена Милић
13. Игор Милутиновић
14. Лука Мишковић
15. Јана Николић
16. Анастасија Павловић
17. Ивана Петковић
18. Павле Попадић
19. Петар Попадић
20. Петра Стефановић
21. Лазар Трифуновић
22. Никола Хаџић