Активности у продуженом боравку

После домаћег задатка и утврђивања градива ученици се опуштају уз разне активности. Једна од њих је ликовна активност где долази до изражаја тимски рад у коме свако покаже оно у чему је најбољи. Ово је њихово „животињско царство“.