АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ

 У школској 2020/2021. години Наставничко веће донело је одлуку да се за ученике од првог до осмог разреда настава организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно васпитни рад. Одељења која имају више од 15 ученика дели се на две групе и долазиће по накнадно утврђеном распореду који ће бити објављен на сајту школе. Ученици од првог до четвртог разреда имаће 3-4 часа дневно у трајању од 30 минута, док ученици од петог до осмог разреда имати 4-5 часа дневно у трајању од 30 минута.

 Молимо родитеље ученика да се путем анкете изјасне да ли ће њихово дете похађати наставу по описаном моделу или на даљину, пратећи ТВ наставу.

I1    I2   I3    I4 
II1   II2    II3
III1   III2    III3
IV1   IV2   IV3   IV4
V1   V2   V3   V4
VI1   VI2    VI3   
VII1   VII2   

VII3   VII4
VIII1   VIII2  

VIII3   VIII4
БРЂАНИ II  III  IV  V   

VI   VII  VIII  

СЕМЕДРАЖ

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА