Дечја недеља у Брђанима

 Дечја недеља се традиционално одржава у месецу октобру, у циљу скретања пажње на децу и младе, на њихове потребе и права у породици, друштву и локалној заједници, право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остваривање својих потенцијала.

Током Дечје недеље под слоганом  Да свако – дете ужива лако! у издвојеном одељењу у Брђанима ученици свих разреда су уз помоћ и подршку учитеља и наставника својим наступима и радовима указали на права и потребе деце, показали примере добре праксе и лакоћу остваривања права која не угрожавају туђа права, а не занемарују обавезе. Низом поетских, драмских, ликовних, спортских и музичких активности показали су примере добре праксе, док су као публику имали ученике других разреда.  Ученици су са лакоћом изражавали своја осећања, преносили позитине мисли и показали колико је тај начин опхођења пријатнији и једноставнији. Већина наступа ученика је организована у школском дворишту, уз мирис свежег дрвета, а радови су изложени  на паноима у ходницима.