Групе ученика од петог до осмог разреда

Група А (понедељак – среда – петак)

Група Б (уторак – четвртак)

Како је 1.9.2020. године уторак ученици Б групе долазе у школу. У оквиру разреда групе се мењају на недељном нивоу, тако да од 7.9.2020. до 11.9.2020.- Група А (уторак – четвртак) , Група Б (понедељак – среда – петак)

Групе ученика V1 , V2 , V3 , V4

Групе ученика VI1 , VI2 , VI3

Групе ученика VII1 , VII2 , VII3 , VII4

Групе ученика VIII1 , VIII2 , VIII3 , VIII4