Хуманитарна изложба „Техника и предузетништво у Моравичком округу“

Ученици Основне школе “Краљ Александар I “ заједно са наставницима технике и технологије учествовали су на хуманитарној изложби одржаној у Чачку 28.маја 2021.године.
Прикупљен новац намењен је за помоћ при скупљању средстава потребих за лечење девојчице из Нађе. На изложби учествовало је 13 основних школа из Моравичког округа.Изложба је била веома посећена и видео се велики број креативних радова.