„Једна је мајка на свету“

Поводом предстојећег празника, 8. марта, у издвојеном одељењу у Брђанима наставник Драгана Ристовић реализовала је у одељењу II и IV разреда Тематски дан под називом „Једна је мајка на свету“.

Часови су реализовани кроз радионице у којима су примењена савремена наставна средства и савремене наставне методе. Часовима су присуствовали школски психолог и педагог, помоћник директора, колеге наставници и родитељи свих ученика. Једна од иновација је и присуство родитеља ученика и њихово учешће у радионици на часу Ликовне културе, чиме је остварен још један вид сарадње школе и родитеља, њихово укључивање у наставни процес и побољшање кооперативних односа, а све у циљу остваривања ефикаснијег и квалитетнијег ОВ рада.