Мултимедијални садржаји у функцији образовања

У периоду од 12.8.2020. године до 14.8.2020. године у нашој школи одржан је тродневни семинар за учитеље, наставнике и стручне сараднике под називом Мултимедијални садржаји у функцији образовања.

Област: информатика
Компетенција: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

Општи циљеви семинара

Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду,  подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих технологија.

Специфични циљеви семинара

Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.