ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Млимо Вас попуните упитник о техничким условима учења на даљину. Упитник се отвара кликом на линк (ознака одељења ученика)

I/1 I/2 I/3 I/Брђани I,II,III/Семедраж

II/1 II/2 II/3 II и IV Брђани

III/1 III/2 III/3 III/4 III/ Брђани

IV/1 IV/2 IV/3 IV/4

V/1 V/2 V/3 V/ Брђани

VI/1 VI/2 VI/3 VI/4 VI/ Брађани

VII/1 VII/2 VII/3 VII/4 VII/ Брђани

VIII/1 VIII/2 VIII/3 VIII/4 VIII/ Брђани