2005.  VIII/1

 VIII/1

Раз. старешина: Злата Радошевић, наставник географије

р.б.

Име и презиме

1. Андријана Аџић  
2. Милан Благојевић
3. Саша Бошковић
4. Синиша Бошковић  
5. Ивана Вуковић  
6. Милица Гаровић  
7. Слађана Димитријевић
8. Сретен Дражовић
9. Михаило Јоксимовић
10. Владимир Јосифовић 
11. Игор Каличанин
12. Александар Лукић  
13. Владимир Марјановић  
14. Катарина Маркељић
15. Ана Миловановић
16. Вукашин Павловић
17. Владимир Петровић
18. Марко Петровић  
19. Неда Петровић
20. Јелена Пешовић  
21. Андријана Ровинац  
22. Јован Стевановић
23. Милош Терзић  
24. Александра Тодоровић  
25. Милена Томашевић