2005.  VIII/4

 VIII/3

Раз. старешина: Снежана Царевић-Дугић, професор енглеског језика

р.б.

Име и презиме

1. Катарина Антић
2. Слободан Арсић
3. Лазар Божовић
4. Наташа Дакић
5. Тијана Дамњановић
6. Славица Дражовић
7. Драгица Дражовић
8. Анђелка Ђуричић
9. Жаклина Игрутиновић
10. Жаклина Јовановић
11. Марко Лазаревић
12. Невена Лешевић
13. Татјана Маркељић
14. Ивана Марковић
15. Радослав Марковић 
16. Стефан Марковић
17. Урош Милошевић
18. Виктор Михајловић
19. Александар Павловић
20. Душан Плазинић
21. Александра Ристановић
22. Марија Томашевић
23. Бојана Томовић
24. Миодраг Трифуновић
25. Јелена Чуљковић