2005. VIII/4

 

Раз. старешина: Чедомир Ћирић, наставник музичког васпитања

р.б.

Име и презиме

1. Ивана Баралић
2. Милица Боровњак
3. Слађана Вулетић
4. Ивана Вучетић
5. Тијана Ђоковић
6. Марица Ивановић
7. Владимир Јелисијевић
8. Вања Јоксић
9. Стефан Костић
10. Винка Лазовић
11. Милица Лазовић
12. Марко Мариновић
13. Иван Милинковић
14. Исидора Обрадовић
15. Живорад Остојић 
16. Сања Остојић
17. Немања Пантовић
18. Александар Петковић
19. Лазар Попадић
20. Срђан Попов
21. Ђорђе Сорак
22. Александар Стефановић
23. Тања Стојанић
24.  Милица Стојановић