2005. VIII/5

 VIII/5

Раз. старешина: Петар Балшић, наставник математике

р.б.

Име и презиме

1. Данијел Бичанин
2. Катарина Василијевић
3. Лидија Вујић
4. Никола Вукадиновић
5. Маријана Вуковић
6. Мирјана Деспотовић
7. Лазар Дробњаковић
8. Невена Ђоковић 
9. Ненад Ђоковић
10. Јелена Ђуровић
11. Бојан Ивановић
12. Никола Ивовић
13. Ивана Јевтовић
14. Виктор Јовановић
15. Вања Куч
16. Марина Маркељић 
17. Стефан Мишковић
18. Милош Мишчевић
19. Јована Обрадовић
20. Мина Павловић
21. Новак Перовић
22. Никола Петровић
23. Борисав Попадић
24. Катарина Радишић
25. Милан Тешовић
26. Милица Трајковић