2006. VIII/3 

VIII/3 
Раз. старешина: Ратомирка Јосифовић, наставник математике
р.б. Име и презиме
1. Иван Андрић
2. Ана Антонијевић
3. Елена Васовић
4. Стефан Вербић
5. Бојан Вујић
6. Ђурђа Вујић
7. Александар Гавриловић
8. Бојана Гојковић
9. Александар Деспотовић
10. Ана Дмитровић
11. Ивана Жарић
12. Марија Јовановић
13. Јован Љешевић
14. Борис Марјановић
15. Тамара Милошевић
16. Тијана Ненадовић
17. Марија Петровић
18. Марко Радуловић
19. Богдан Савовић
20. Милан Смиљковић
21. Ивана Стековић
22. Ивана Томовић
23. Марина Филиповић
24. Биљана Цветков