2006. VIII/1

 VIII/1
Раз. старешина: Драгица Ковачевић, наставник српског језика
р.б. Име и презиме
1. Милан Бајић
2. Јелена Глишовић
3. Александар Достанић
4. Ненад Драгићевић
5. Наташа Дражевић
6. Стефан Дражовић
7. Ђорђе Ђоковић
8. Јелена Зарић
9. Златан Илић
10. Ивана Капларевић
11. Марија Марјановић
12. Милица Маркељић
13. Филип Марковић
14. Александар Миковић
15. Биљана Милојевић
16. Катарина Обрадовић
17. Светлана Петковић
18. Селена Петровић
19. Бисерка Павловић
20. Никола Поповић
21. Немања Радојевић
22. Ацо Радошевић
23. Љиљана Стефановић
24. Стефан Шишовић