2006.  VIII/2

 VIII/2
Раз. старешина: Раденко Максимовић, наставник техничкогобразовања
р.б. Име и презиме
1. Невена Вуковић
2. Весна Вуловић
3. Катарина Гаровић
4. Душан Гојковић
5. Александар Димић
6. Александра Ђорђевић
7. Немања Ивановић
8. Јелена Јаковљевић
9. Радомир Јеремић
10. Владимир Јестровић
11. Милован Јовановић
12. Вања Јовић
13. Милош Милисављевић
14. Адам Мирковић
15. Мина Мићовић
16. Александар Остојић
17. Александра Пантовић
18. Невена Петровић
19. Тамара Поњавић
20. Милош Радојевић
21. Бојан Симеуновић
22. Душан Тимотијевић
23. Никола Тодоровић
24. Драгана Тошић