2006. VIII – Брђани

 VIII – Брђани

Раз. старешина: Весна Даниловић, професор техничког образовања

р.б.

Име и презиме

1. Зоран Аничић
2. Гордана Гајиловић
3. Биљана Јелић
4. Љиљана Јелић
5. Слађана Јовановић
6. Драган Кнежевић
7. Светислав Крсмановић
8. Стефан Крсмановић
9. Немања Милошевић
10. Милинко Поњавић
11. Душко Поповић
12. Бојана Савић
13. Јелена Савић
14. Сања Савић
15. Дејан Станимировић
16. Алекандра Тешић
17. Јелена Тешић
18. Марија Топаловић
19. Наташа Топаловић
20. Дејан Узелац