2007. VIII/1

VIII/1
Раз. старешина: Радољуб Димитријевић, наставник физичког васпитања
р.б. Име и презиме
1. Војкан Антонијевић
2. Милорад Арсић
3. Немања Глишић
4. Павле Дамљановић
5. Драган Дмитровић
6. Марица Ђорђевић
7. Милена Ђуровић
8. Ђорђе Живковић
9. Драган Јанковић
10. Ненад Јоксић
11. Тамара Јоксић
12. Марија Марјановић
13. Весна Миловановић
14. Сања Маркељић
15. Бојана Мијатовић
16. Илија Мићовић
17. Марко Мишковић
18. Виктор Оташевић
19. Петар Парађина
20. Борис Петровић
21. Љиљана Плазинић
22. Немања Поњавић
23. Наташа Станковић
24. Мирјана Стефановић
25. Богдан Тешић
26. Андреа Ћурдић
27. Ивона Ћурдић
28. Александра Шишовић