2007. VIII/2

VIII/2
Раз. старешина: Љубица Луковић, наставник биологије
р.б. Име и презиме
1. Лазар Арсић
2. Александар Арсоски
3. Милена Бабовић
4. Данијела Бичанин
5. Дијана Бичанин
6. Милосав Вучићевић
7. Јована Делић
8. Лазар Јоксимовић
9. Невена Марковић
10. Светлана Марковић
11. Стефан Мијатовић
12. Маријана Милошевић
13. Јелена Мировић
14. Владимир Николић
15. Марија Николић
16. Јелена Пајовић
17. Катарина Пејовић
18. Ђорђе Петаковић
19. Андрија Радишић
20. Вељко Репац
21. Никола Ристановић
22. Предраг Ристановић
23. Стефан Ристовић
24. Слободан Тиосављевић
25. Јована Тодоровић
26. Марина Топаловић
27. Ратко Трифуновић