2007.  VIII – Брђани

 VIII – Брђани

Раз. старешина: Љиљана Елек, наставник историје и географије

р.б.

Име и презиме

1.

Ивана Божовић

2.

Сандра Божовић

3.

Ана Дакић

4.

Марија Јелић

5.

Невена Јововић

6.

Игор Јојић

7.

Јелена Костић

8.

Дарко Мандић

9.

Невена Мандић

10.

Марија Стризовић

11.

Владимир Тодоровић

12.

Владимир Ћурчић

13.

Ђорђе Урсулић

14.

Немања Чорбић

15.

Мирјана Шћекић