2008. VIII/2

VIII/2
Раз. старешина: Душица Милић, професор енглеског језика
р.б. Име и презиме
1. Александра Вуксановић
2. Јована Дамљановић
3. Сања Ђоковић
4. Никола Каличанин
5. Неда Лазаревић
6. Емилија Марић
7. Никола Маркељић
8. Саша Маркељић
9. Зорана Недељковић
10. Јелена Николић
11. Нина Кацаров
12. Мина Пејовић
13. Марина Перишић
14. Никола Петаковић
15. Виктор Петровић
16. Душан Петровић
17. Мила Петровић
18. Милица Петровић
19. Милица Станишић
20. Катарина Стековић
21. Драгана Томовић
22. Тијана Томовић
23. Немања Трајковић
24. Кристина Туловић
25. Слађана Шћекић