2008. VIII/5

VIII/5
Раз. старешина: Небојша Станишић, професор историје
р.б. Име и презиме
1. Гоце Арсоски
2. Јелена Бабовић
3. Милутин Баралић
4. Кристина Вујић
5. Данијела Делић
6. Данијела Ђуровић
7. Иван Јаковљевић
8. Андријана Јоцић
9. Игор Лазовић
10. Горан Маринковић
11. Кристина Марјановић
12. Матија Марјановић
13. Јована Матијевић
14. Јована Милинковић
15. Емилија Мирић
16. Марија Мићовић
17. Зорица Остојић
18. Маријана Пауновић
19. Тијана Петровић
20. Јелена Ристановић
21. Немања Сарић
22. Филип Симовић
23. Иван Томашевић
24. Сања Туловић