2008. VIII – Брђани

VIII – Брђани

Раз. старешина: Зденка Вулићевић, наставник српског језика

р.б.

Име и презиме

1. Снежана Дакић
2. Александра Сарић
3. Милош Кољајић
4. Михаило Крсмановић
5. Срећко Савић
6. Бојана Тодосијевић
7. Никола Тешић
8. Миодраг Тојага
9. Бојана Топаловић
10. Исидора Топаловић
11. Марко Војновић
12. Биљана Богуновић