2009. VIII/2

VIII/2
Одељ. старешина: Раде Ђуричић, наставник српског језика
р.б. Име и презиме ученика
1. Катарина Гавриловић
2. Марина Гаровић
3. Јелена Глишовић
4. Александар Дмитровић
5. Владимир Ђорђевић
6. Милица Живковић
7. Наталија Јаковљевић
8. Емилија Караџић
9. Милена Ковачевић
10. Александар Марковић
11. Саша Марковић
12. Иван Миланковић
13. Јована Милинковић
14. Марко Милинковић
15. Милан Миљевић
16. Филип Новаковић
17. Ђорђе Овчаревић
18. Милан Пејовић
19. Невена Петаковић
20. Милица Петровић
21. Бојана Тајисић
22. Анастасија Филиповић