2009. VIII/4

VIII/4
Одељ. старешина: Чедомир Ћирић, наставник музичке културе
р.б. Име и презиме ученика
1. Нина Аџић
2. Верица Вуканић
3. Хелена Вучковић
4. Филип Димић
5. Слободан Дражовић
6. Александар Ђуровић
7. Ирена Јовановић
8. Владан Љутић
9. Јелена Марковић
10. Милош Марковић
11. Исидора Милетић
12. Александар Милић
13. Јелена Мићовић
14. Александра Нешковић
15. Лука Нешовић
16. Милун Нешовић
17. Тамара Новотни
18. Ирина Петковић
19. Зорица Поповић
20. Јелена Радојичић
21. Младен Ристановић
22. Јелена Стојановић
23. Ђорђе Трифуновић
24. Војимир Ћировић