2009. VIII – Брђани

VIII – Брђани

Одељенски старешина:  Весна Ђокић, професор енглеског језика

р.б.

Име и презиме ученика

 
1. Милан Драча  
2. Бојан Јанковић
3. Невена Кићановић  
4. Бојан Кнежевић
5. Марија Кнежевић  
6. Милица Марковић
7. Жељко Остојић  
8. Немања Тешић