Организација рада за школску 2021/2022. годину

Настава у школи почиње у среду 1.9.2021. годдине по моделу 1 из стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години

Сви ученици једног одељења присуствују свим облицима образовно-васпитног рада у школи

Прва смена (први, трећи, пети и седми разред) почиње у 7:30

Друга смена (други и четврти разред) почиње у 13:00

Друга смена (шести и осми разред ) почиње у 13:40

Пријем ученика првог разреда одржаће се у дворишту школе у 8:00 часова

Пријем ученика петог разреда одржаће се у дворишту матичне школе са почетком у 07:15

У прилогу се налазе стручна уутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Препоруке Института Србије „Др Милан Јовановић  Батут“

Обавештење за школе-Одлука Тима о моделима наставе-почетак школске године

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно – васпитног рада

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЧЕТАК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ