Радне суботе

Због извођења екскурзија, планирано је да радне суботе буду 15. (часови од петка) и 29. септембра 2018. године (часови од четвртка).

Обавештење

Распоред часова за наставну 2018/19. школску годину можете видети под картицом Настава/Распоред часова.


Семинари

На огласној табли су постављени спискови наставника који су одређени за похађање семинара који почињу следеће седмице.


Наставничка екскурзија

Наставничка екскурзија се изводи 30. и 31. августа за Требиње на бази једног пуног пансиона. Плаћање је у четири рате. Наставници  се могу  пријавити у секретаријат код Виолете и Немање. 

Обавештење за ученике осмог разреда – попуњавање листе жеља

У петак, 29.06.2018. године ученици осмог разреда су у обавези да дођу у школу са једним родитељем или старатељем како би организовано попунили листу жеља за упис у средње школе. Попуњавање листа се врши од 09.00 до 12.00 сати уз помоћ одељенских старешина. Потребно је понети празне обрасце за попуњавање листа жеља и хемијску оловку.
Родитељ – старатељ је у обавези да присуствује попуњавању листа жеља како би стекао увид о попуњеним жељама, као и да својим потписом верификују листу.
Истога дана биће подељена уверења о завршеном основном образовању која су потребна за упис у специјализоване школе.
Недоласком у заказано време ученици ће изгубити могућност за упис у првом року уписа у којем се деле већина уписних места.

Управа школе