Помоћно особље

Редни
број
Име и презимеРадно место
1Мирјана Благојевићспремачица
2Миломирка Тодоровићспремачица
3Стана Брковићдомар
4Милада Божовићсервирка
5Драга Булатовићспремачица
6Радован Весковићложач
7Снежана Гачановићсервирка
8Зорица Каровићсервирка
9Јелена Станишићспремачица
10Милан Марјановићдомар/ложач
11Јасмина Марковићспремачица
12Милан Марковићдомар/ложач
13Гордана Минићспремачица
14Марта Никићспремачица
15Васа Дамљановићспремачица
16Светлана Солујићспремачица