Помоћно особље

Редни
број
Име и презимеРадно место
1Мирјана Благојевићспремачица
2Миломирка Тодоровићспремачица
3Стана Брковићдомар
4Милада Божовићкуварица
5Драга Булатовићспремачица
6Радован Весковићложач
7Снежана Гачановићкуварица
8Зорица Каровићпомоћница куварице
9Јелена Лазићспремачица
10Милан Марјановићдомар/ложач
11Јасмина Марковићспремачица
12Милан Марковићдомар/ложач
13Гордана Минићспремачица
14Марта Никићспремачица
15Васа Пајовићспремачица
16Драга Поповићспремачица
17Светлана Солујићспремачица