Помоћно особље

Редни
број
Име и презимеРадно место
1Мирјана Благојевићспремачица
2Миломирка Тодоровићспремачица
3Стана Брковићдомар
4Милада Божовићсервирка
5Драга Булатовићспремачица
6Снежана Гачановићсервирка
7Зорица Каровићсервирка
8Јелена Станишићспремачица
9Милан Марјановићдомар/ложач
10Јасмина Марковићспремачица
11Милан Марковићдомар/ложач
12Гордана Минићспремачица
13Марта Никићспремачица
14Васа Дамљановићспремачица
15Светлана Солујићспремачица