Постигнућа са такмичења

ПОСТИГНУЋА НАШИХ УЧЕНИКА У 2017/2018. ГОДИНИ

Млађи разреди                                         Старији разреди

ПОСТИГНУЋА НАШИХ УЧЕНИКА У 2016/2017. ГОДИНИ

Млађи разреди                                         Старији разреди