Пробни завршни испит

Информације за родитеље и ученике

 • Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом,
 • На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета,
 • На пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник,
 • Резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика,
 • Резултати са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит,
 • Ученици ће у два дана радити три теста и то: 13. априла 2018. године у 12 сати тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник и 14. априла 2018. године у 9 сати тест из српског језика и комбинованог теста у 11,30 са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Напомена: Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да присуствују испиту, школа може да одреди додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.

Обавештења

 • Збирни списак свих ученика налази се у холу школе,
 • Ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка,
 • Ученик који полаже пробни завршни испит мора имати код себе оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом,
 • Списак прибора за рад (за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, лењир, троугао и шестар, за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка, гумица)
 • Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари се обавезно одлажу на посебно место током трајања испита.