Програм екскурзије за V разред

Г. Милановац – Струганик – Тршић – манастир Троноша –Бања Ковиљача – Горњи Милановац (једнодневна)

Циљеви

  • упознавање природних лепота нашег краја
  • упознавање културно, историјског и духовног наслеђа
  • повезивање стечених знања из историје, географије, српског језика
  • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима
  • развијање позитивних социјалних односа и другарства
  • развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

Задаци

Посета,

  • Струганику (родна кућа Живојина Мишића)
  • Тршићу (родне куће Вука Караџића)
  • манастиру Троноши
  • Бањи Ковиљачи