Радост Европе

У петак 4. октобра Стручно веће страних језика организовало је угледну активност “Радост Европе” са ученицима петог разреда.Ово је недеља посвећена манифестацији “ Радост Европе” која де одржава у Београду већ 35 година и из које су настала многа трајна пријатељства. Ове године одим учесника из Европе, појавиће се и деца из Кине. И ми ученици петог разреда желимо да учествујемо у овој манифестацији али не у Београду већ у нашој школи.