Развој међупредметних компетенција

У нашој школи у четвртак 6.2.2020. наставници и учитељи похађали су програм стручног усавршавања, обуку наставника од јавног интереса значајну за развој компетенција запослених у основним школама Србије.Наведена приоритетна област је од посебног значаја за развој образовног, основног образовања и васпитања, област која доприноси развоју компетенција ученика ради њиховог припремања за наставак школовања и успешан живот у свету брзих и честих промена.