Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА 2017-2018. ГОДИНЕ У

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

I разред

1. Танасковић Ана
2. Ирена Николић
3. Бранислав Савић
4. Александар Видојевић

II разред

1. Весна Иванковић
2. Драшко Симоновић
3. Гордана Живановић
4 Данко Богићевић

III разред

1. Миловановић Мирјана
2. Лукић Драган
3. Мирјана Ђоковић
4.  

IV разред

1. Гачић Мијрана
2. Вуковић Бранкица
3. Бранко Јанковић
4. Предраг Вујичић

V разред

1. Миодраг Челебић
2. Драгана Дрињаковић
3. Петковић Драгољуб
4. Ана Живановић

VI разред

1. Радоњић Горан
2. Радовановић Татјана
3. Попадић Војин
4. Дринчић Мирјана

VII разред

1. Душко Марјановић
2. Гордана Величковић
3. Зоран Павловић
4. Вера Стојановић

VIII разред

1. Душанка Петковић
2. Владимир Ивановић
3. Гордана Вујовић
4. Снежана Николић
5. Зоран Томовић

Брђани

1. Никола Драговић
2. Војимир Јеремић
3. Душица Топаловић
4. Добривоје Перишић
5. Јездимир Степановић
6. Зоран Тешић
7. Бојана Гајловић
8. Слађана Кићановић

Семедраж

1. Радојко Сретеновић

Одељење деце са посебним потребама

1. Владимир Ћурдић