Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА 2018-2019. ГОДИНЕ У

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

I разред

1. Јелена Савић
2. Биљана Глишић
3. Манда Мијатовић Павловски

II разред

1. Невена Драшкић
2. Ирена Николић
3. Бранислав Савић
4 Александар Видојевић

III разред

1. Весна Иванковић
2. Драшко Симоновић
3. Гордана Живановић
4. Данко Богићевић

IV разред

1. Владимир Тишић
2. Драган Лукић
3. Мирјана Ђоковић

V разред

1. Гордана Вујовић
2. Александар Луковић
3. Предраг Вујичић
4. Драгиша Сретеновић

VI разред

1. Душица Ломовић
2. Драгана Дрињаковић
3. Драган Виријевић
4. Вељко Марјановић

VII разред

1. Дејан Илић
2. Ана Петковић
3. Слађана Хаџић
4. Мирјана Костић

VIII разред

1. Душко Марјановић
2. Гордана Величковић
3. Зоран Павловић
4. Вера Стојановић

Брђани

1. Снежана Јеремић
2. Марко Шућур
3.
4. Душица Топаловић
5. Добривоје Перишић
6. Јездимир Степановић
7. Бојана Гајловић
8. Милан Топаловић

Семедраж

1. Небојша Маврак

Одељење деце са посебним потребама

1. Мирјана Каличанин