Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

 

Чланови локалне самоуправе

1. Бранко Мартиновић
2. Милорад Цветков
3. Сандра Остојић

Чланови из редова наставника

1. Зорица Ристовић – председник Школског одбора
2. Весна Даниловић
3. Олгица Томић – Гаковић

Чланови из редова родитеља

1. Гордана Живковић
2. Бранко Јовановић
3. Драгиша Сретеновић