Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

 

Чланови локалне самоуправе

1. Бранко Мартиновић
2. Милорад Цветков
3. Славица Аџић

Чланови из редова наставника

1. Јелена Ацовић – председник Школског одбора
2. Зора Новаковић
3. Милош Игњатовић

Чланови из редова родитеља

1. Јездимир Степановић
2. Татјана Милошевић
3. Миодраг Челебић