Светска недеља математике

Стручно веће за математику обележило је Светску недељу математике са ученицима од петог до осмог разреда. Том приликом ученици су самостално на креативан начин допринели обележавању недеље математике кроз уређивање паноа и мултимедијалних презентација.