„ТАЈНА ДРВЕТА“

У оквуру пројекта „Тајна дрвета“ који је организовао Тим за развој међупредметних компетенција и предузетиништво организоване су следеће активности за ученике петог и шестог разреда:

  • У оквуру биологије – презентација о шумама и шумским биљкама – 5 и 6. разред
  • Излагање хербаријумских примерака шумских биљака на паноима – 6.разред
  • У оквиру технике и технологије у 5. разреду – упознавање са различитим врстама дрвета као племенитог материјала. Својства и примена дрвета. Сви ученици петог разреда су добили по једну врсту дрвета, да је опишу и радови свих ученика су изложени у холу школи. У холу школе су изложени и узорци дрвета како би деца уочиле особине и на основу њих да деца разумеју намену дрвета као материјала и зашто је важно чувати и гајити шуме. 
  • У оквиру енглеског језика деца су направила постере на тему 21. март – Међународни дан заштите шума – 6. разред.
  • У оквиру српског језика и књижевности на тему „Здраво растимо, шуме чувајмо“ деца петог разреда су писала литералне радове о заштити шума и у чему је тајна дрвета као заштитника здраве животне средине.
  • У сарадњи са наставницима физичког васпитања и њихову подршку изведена је шетња за ученике 5. и 6. разреда у шуму у околини града како би ученици се дружили међусобно, са наставницима и природом. Надамо се да овакве активности код деце развијају љубав према природи и разумевање зашто је потребно чувати шуме и одржавати своје окружење чистим.

Оставите одговор