Ученички парламент

Извештај о раду Ученичког парламента

У школској 2017/2018. години Ученички парламент је одржао шест састанака и реализовао већину планираних активности.

На првом састанку ученици су упознати са областима деловања парламента, као и улогом коју има у школи, а ученици су гласањем изабрали председника. Од два кандидата, већином гласова, за председника је изабрана Сања Петровић, ученица VIII5 одељења. За представнике за школски одбор изабрани су Кристина Бојовић, ученица VIII1 и Јелисавета Јанковић, ученица VII1 .

Ученици су упознати са Годишњим планом рада школе, као и са Програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а усвојен је план рада Ученичког парламента за школску 2017/2018.годину.

На састанцима су отваране дискусије о разним питањима: успех и владање, дисциплина, присутност насиља, а ученици су подстицани да и сами коментаришу, дају предлоге и идеје за реализацију разних активности у школи. Највише интересовања ученици су и ове године, показали за реализацију размене ученика, као и за организацију журке.

Педагог је на класификационим периодима упознавао чланове парламента са успехом и владањем ученика.

На једном од састанака, одржаном у децембру, разматрана је присутност вршњачког насиља у школи. Закључено је да у школи не постоје тежи облици насиља, а углавном се ради о вербалним конфликтима, које ученици сами, или уз посредовање одељењских старешина, успешно превазилазе. Педагог је предложио, а ученици прихватили идеју о реализацији радионица о насиљу, за ученике петог разреда. Радионице су реализовали ученици 7. разреда, чланови Ученичког парламента, заједно са педагогом, у сва четири одељења 5. разреда.

Размена ученика, чланова Ученичких парламената, на нивоу четири градске школе је и ове школске године, успешно реализована. Циљ ове акције био је  упознавање ученика, размена искуства, сагледавање услова и начина рада у другим школама. Након завршене размене, ученици су изнели своја запажања и искуства из других школа. Ученици сматрају овакву размену корисном и занимљивом, па ће се и у наредној школској години реализовати.

Весна Недић, координатор Ученичког парламента