Управа школе и стручни сарадници

 Име и презимеРадно местоЗвањеГодине стажа
1Драгица РадишићДиректорпрофесор разредне наставе29
2Александар МилетићПомоћник директора, 25%професор техниничког образовања25
3Данијела ЛазаревићПомоћник директора, 5%
Библиотекар, 35%
професор српског језика
4Ацо МијаиловићСекретар школедипломирани правник32
5Немања ВучетићСекретар школе - заменадипломирани правник
6Милан БрковићШеф рачуноводствадипломирани економиста33
7Весна НедићПедагогдипломирани педагог21
8Ана Басарић ЛучићПсихологдипломирани психолог14
9Александра КрстовићЛогопеддипломирани логопед8
10Славица ЛикићБиблиотекар
Помоћник директора, 35%
професор српског језика29
11Лидија ЛазаревићБиблиотекар, 50%професор италијанског језика
12Виолета ВујичићБлагајникекономски техничар21