Управа школе и стручни сарадници

 Име и презимеРадно местоЗвањеГодине стажа
1Драгица РадишићДиректорпрофесор разредне наставе29
2Александар МилетићПомоћник директора, 25%професор техниничког образовања25
3Милош ИгњатовићПомоћник директора, 5%професор физичког васпитања8
4Ацо МијаиловићСекретар школедипломирани правник32
5Милан БрковићШеф рачуноводствадипломирани економиста33
6Весна НедићПедагогдипломирани педагог21
7Ана Басарић ЛучићПсихологдипломирани психолог14
8Александра КрстовићЛогопеддипломирани логопед8
9Славица ЛикићБиблиотекар
Помоћник директора, 35%
професор српског језика29
10Виолета ВујичићБлагајникекономски техничар21