Наставници разредне наставе

Наставници разредне наставе

Редни
број
Презиме и имеПредмет Разредно
старешинство
1.Милетић ЈеленаРазредна наставаI1
2.Обрадовић ЗорицаРазредна наставаI2
3.Тодоровић БиљанаРазредна наставаI3
4.Белић МирјанаРазредна наставаI4
5.Мишковић МилаРазредна наставаII1
6.Ристовић ЗорицаРазредна наставаII2
7.Ђуковић СветланаРазредна наставаII3
8.Ристовић ДраганаРазредна наставаII4
9.Андрић ГорданаРазредна наставаIII1
10.Ацовић ЈеленаРазредна наставаIII2
11.Савићевић НадаРазредна наставаIII3
12.Јеремић ВиолетаРазредна наставаIII4
13.Мишковић ВеснаРазредна наставаIV1
14.Петровић ДушицаРазредна наставаIV2
15.Јовановић БисенијаРазредна наставаIV3
16.Ковачевић ДраганаРазредна наставаIV4
17.Видојевић Максимовић ЈеленаРазредна наставаИО Семедраж
18.Арсенијевић СнежанаРазредна наставаБрђани
19.Стакић ЉубицаРазредна наставаБрђани
20.
Милосављевић СнежанаПродужени боравак
21.Хегер ГорданаПродужени боравак
22.Новаковић ЈеленаПродужени боравак
23.Новаковић ЗораНастава у одељењу ученика којима је потребна додатна подршка
24.Цветковић ИванаНастава у одељењу ученика којима је потребна додатна подршка
25.Обрадовић ИсидораНастава у одељењу ученика којима је потребна додатна подршка
26.Крстовић Александра Настава у одељењу ученика којима је потребна додатна подршка