Обавештење за ученике осмог разреда – попуњавање листе жеља

У петак, 29.06.2018. године ученици осмог разреда су у обавези да дођу у школу са једним родитељем или старатељем како би организовано попунили листу жеља за упис у средње школе. Попуњавање листа се врши од 09.00 до 12.00 сати уз помоћ одељенских старешина. Потребно је понети празне обрасце за попуњавање листа жеља и хемијску оловку.
Родитељ – старатељ је у обавези да присуствује попуњавању листа жеља како би стекао увид о попуњеним жељама, као и да својим потписом верификују листу.
Истога дана биће подељена уверења о завршеном основном образовању која су потребна за упис у специјализоване школе.
Недоласком у заказано време ученици ће изгубити могућност за упис у првом року уписа у којем се деле већина уписних места.

Управа школе