Приговор на резултате тестова са завршног испита

Приговор на резултате тестова са завршног испита може се предати у суботу 23.  јуна, у времену од 8,00 до 15,00 часова.