Располажемо са:

Наша Школа има:
–         Ученика 909/ одељења 44

–         Запослених 104

(наставника 68, техничког особља 36)

–      Спортски травнати терени 2

–      Спортски терени 4

–      Медијахол (спортска сала)

–      Издвојена одељења 3

–      (Брђани, Семедраж, Луњевица)

–      Одељења деце са сметњама у развоју 2

–      Учионица опште намене 29

–      Специјализоване учионице 3

–      Кабинета 8

–      Библиотека са читаоницом 2

–      Простор за продужени боравак

–      Кухиња са трпезаријом 4

–      Радни простор за предшколске гр. 2

Школски живот се реализује кроз:
Наставне активности:

–      Редовна настава

–      Додатна настава

–      Допунска настава

–      Настава у природи

–      Припремна настава

–      Продужени боравак

Ваннаставне активности:

– приредбе, такмичења, екскурзије, излети, хуманитарне и еколошке акције, трибине, предавање, конкурси, квизови, стручни скупови, ђачки парламент, игранке…

  • Постижемо одличне резултате на такмичењима из и свих области, на разним ликовним и литерарним конкурсима, у музици и спорту, на завршном испиту и у даљем школовању наших ученика