Контакт

ОШ „Краљ Александар I“ 
Хероја Дражевића 2, 32300 Горњи Милановац 
тел. 032/720-465, 711-814