Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА ЗА 2023/2024. ШКОЛСКУ ГОДИНУ У

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

I разред

1. Слободан Раковић
2. Марина Мишковић
3. Јелена Милошевић
4. Марија Огњановић

II разред

1. Дарко Молеровић
2. Александра Лазић
3.
4. Дарко Чоловић

III разред

1. Нела Ђоковић
2. Дарјана Јелача
3. Јована Цветковић
4. Катарина Васиљевић

IV разред

1. Маријана Брковић
2. Сандра Вучићевић
3. Дарко Вранић
4. Зорица Јанићијевић

V разред

1. Никола Мартиновић
2. Јелена Аксентијевић Дринчић
3. Дејан Јевтовић

VI разред

1. Јелена Мијатовић
2. Манда Павловски
3. Дејан Јевтовић

VII разред

1. Марија Стевић
2. Ивана Васовић
3. Марија Боловић
4. Иван Оташевић

VIII разред

1. Данко Богојевић
2. Блажо Пешић
3. Александар Маринковић
4. Александра Милошевић

Брђани

1. разред Мирјана Савић
2. и 3.  разред Сунчица Божовић
5. разред Мирјана Ненадић
6. разред Марија Јовић
7. разред Биљана Ћурчић
8. разред Јелена Кнежевић

Семедраж

1. Мирко Томић (2. и 4. разред)

Одељења ученика којима је потребна додатна подршка у раду

1. Гордана Митровић