Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

Чланови локалне самоуправе

1. Александар Марковић – председник Школског одбора
2. Марина Перишић
3. Слободан Јаковљевић

Чланови из редова наставника

1. Душица Петровић
2. Рада Марковић
3. Милош Игњатовић

Чланови из редова родитеља

1. Горан Мијатовић
2. Василије Матијевић
3. Катарина Васиљевић